کافه بومرنگ (تبریز)

تبریز - ولیعصر - خیابان ...

آذربایجان شرقی

داش کافه (تبریز)

تبریز - چهارراه شریعتی (شهناز) ...

آذربایجان شرقی