استخدام نانوا در کافه رستوران یک مجموعه فرهنگی در محدوده اوین

استخدام نانوا در کافه رستوران یک مجموعه فرهنگی در محدوده اوین

تهران | نانوا | کافه رستوران

درباره استخدام نانوا در کافه رستوران یک مجموعه فرهنگی در محدوده اوین :

کافه رستوران یک مجموعه فرهنگی در منطقه اوین برای پخت نان سنتی ساج و تنور خود نیاز به نانوایی خانم /آقای غیرسیگاری با رعایت کامل نظافت و سلیقه دارد.