کباب صحرا

کباب صحرا

تهران | رستوران ها

درباره کباب صحرا :

توی محدوده کباب های خوب و با کیفیتی داره و همیشه شلوغه

و البته جای نشستنش زیاد بزرگ نیست 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

خلیج فارس
تهران
کباب سرای اندیشه
تهران
رستوران مسلم
تهران
کبابسرا
تهران