جگرکی ۱۱۰

جگرکی ۱۱۰

تهران | رستوران ها

درباره جگرکی ۱۱۰ :

این جگرکی یک مغازه‌ی کوچک در محله‌ی یوسف‌آباد است.

با یخچال کوچک که همه نوع جگر و کباب داخلش هست.

این جگرکی جایی است که اگر یک سیخ جگر سفارش بدهید

یک ورقه‌ی نازک براتون کباب نمی‌کنه بلکه یک سیخ درست‌

وحسابی تحویلتان می‌دهد.

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جیگرکی شقایق
تهران
جگرکی گل‌ها
تهران
جگرکی عمو صفر
تهران
جگرسرای قصر باهیه
تهران