کافه تاتر (شیراز) کافه تاتر (شیراز)

کافه تاتر (شیراز)

شیراز | کافه ها

درباره کافه تاتر (شیراز) :

دارای منوی صبحانه 

دارای فضای باز

دارای قهوه موج سوم

دارای فضای مخصوص برای کشیدن سیگار

دارای موزیک 

دارای رزرو تلفنی

دارای تلویزیون 

دارای فضای ویژه یvip 

دارای پریز برق

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

بال کافه (شیراز)
شیراز
کافه کاریبو (شیراز)
شیراز
کافه رستوران ایتالیایی ...
شیراز
کافه فانوس
فسا