آبمیوه بستنی کمال (البرز) آبمیوه بستنی کمال (البرز)

آبمیوه بستنی کمال (البرز)

کرج | شیرینی و سوغات

درباره آبمیوه بستنی کمال (البرز) :

آبمیوه بستنی با شیر محلی 

دارای منوی متنوع 

دارای انواع بستنی ها و معجون 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

آبمیوه بستنی نعمت ...
کرج