چایخانه شیک

چایخانه شیک

تهران | کافه ها

درباره چایخانه شیک :

انواع قلیان میوه ای و خوانسارو برگ 

دارایی فضایی آرام و دلنشین

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

چایخانه بزرگ تهران
تهران
چایخانه عیاران
تهران
چایخانه فیضی
تهران
چایخانه سهند
تهران