بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز)

بابابستنی زرگری(شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره بابابستنی زرگری(شیراز) :

دارای منوی متنوع 

رعایت نکات بهداشتی کامل 

دارای جای پارک آسان 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

تک بستنی دوکوهک ...
شیراز
آبمیوه بستنی پدربزرگ ...
شیراز
آنا بستنی (شیراز)
شیراز
بستنی بابایی(شیراز)
شیراز