بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز)

بابابستنی زرگری(شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره بابابستنی زرگری(شیراز) :

دارای منوی متنوع 

رعایت نکات بهداشتی کامل 

دارای جای پارک آسان 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

بستنی بابایی(شیراز)
شیراز
آبمیوه بستنی پدربزرگ ...
شیراز
آبمیوه بستنی پرپروک ...
شیراز
بستنی شادی(شیراز)
شیراز