بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز)

بابابستنی زرگری(شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره بابابستنی زرگری(شیراز) :

دارای منوی متنوع 

رعایت نکات بهداشتی کامل 

دارای جای پارک آسان 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

آبمیوه بستنی پرپروک ...
شیراز
بستنی بابایی(شیراز)
شیراز
بستنی شادی(شیراز)
شیراز
آنا بستنی (شیراز)
شیراز