بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز) بابابستنی زرگری(شیراز)

بابابستنی زرگری(شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره بابابستنی زرگری(شیراز) :

دارای منوی متنوع 

رعایت نکات بهداشتی کامل 

دارای جای پارک آسان 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

بستنی آدیش (شیراز)
شیراز
تک بستنی دوکوهک ...
شیراز
بستنی شادی(شیراز)
شیراز
بستنی بابایی(شیراز)
شیراز