چایخانه بزرگ تهران چایخانه بزرگ تهران

چایخانه بزرگ تهران

تهران | کافه ها

درباره چایخانه بزرگ تهران :

یک چایی خانه با محیطی دنج و قدیمی 

دارای سرویس چای و قلیان 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

چایخانه فیضی
تهران
چایخانه سهند
تهران
چایخانه شیک
تهران
چایخانه عیاران
تهران