رستوران کرنلیا

رستوران کرنلیا

تهران | رستوران ها

درباره رستوران کرنلیا :

ساعت کار رستوران کرنلیا 12 تا 23 است . 

این رستوران در چهار راه جهان کودک در شهر تهران واقع شده است . 

و یک رستوران یونانی است . 

 

دیدگاه ها