آبمیوه بستنی لبخند (زنجان) آبمیوه بستنی لبخند (زنجان)

آبمیوه بستنی لبخند (زنجان)

زنجان | شیرینی و سوغات

درباره آبمیوه بستنی لبخند (زنجان) :

دارای پرسنل مجرب 

دارای فضای گرم صمیمی 

دارای مواد اولیه ی درجه یک 

دارای جای پارک اطراف

دیدگاه ها