طباخی ساعی

طباخی ساعی

تهران | رستوران ها

درباره طباخی ساعی :

دارای تنور نون سنگک

این کله پزی باکشتار روز است

دارای مکانی دلچسب

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

طباخی راک
تهران
طباخی اهو
تهران
طباخی موسوی
تهران
طباخی گلستان
تهران