طباخی ساعی

طباخی ساعی

تهران | رستوران ها

درباره طباخی ساعی :

دارای تنور نون سنگک

این کله پزی باکشتار روز است

دارای مکانی دلچسب

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کله سرای افق
تهران
طباخی افق تهران
تهران
طباخی گلستان
تهران
طباخی صالحی
تهران