آبمیوه بستنی سعدی (سمنان) آبمیوه بستنی سعدی (سمنان)

آبمیوه بستنی سعدی (سمنان)

سمنان | شیرینی و سوغات

درباره آبمیوه بستنی سعدی (سمنان) :

دارای منوی متنوع 

با رعایت کامل نکات بهداشتی 

دارای جای پارک در حوالی 

دیدگاه ها