باغ تالار قصر ایلین

باغ تالار قصر ایلین

تهران | تالارها

درباره باغ تالار قصر ایلین :

باغ تالار قصر ایلین دارای ظرفیت 100 تا 600 نفر میباشد و این باغ تالار در محدوده ستارخان در شهر تهران واقع می باشد . این تالار از تالارهای بسیار زیبای محدوده به حساب می آید . 

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

باغ تالار قائم
تهران
باغ تالار قصر ...
اندیشه
تشریفات بزرگ اخوان
تهران
باغ رزا
تهران