جگرسرای چاشنی

جگرسرای چاشنی

تهران | رستوران ها

درباره جگرسرای چاشنی :

 جگر سرای چاشنی

شماره تلفن همراه : 

09126727604

ایمیل :hanipulse@gmail.com

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرکی توچال
تهران
جگرکی لاله
تهران
جگرکی‌های میدان بهمن
تهران
جگرکی گل‌ها
تهران