جگرسرای چاشنی

جگرسرای چاشنی

تهران | رستوران ها

درباره جگرسرای چاشنی :

 جگر سرای چاشنی

شماره تلفن همراه : 

09126727604

ایمیل :hanipulse@gmail.com

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جیگربلا
تهران
جگرکی پانی
تهران
جیگرکی جیگر طلا
تهران
جگرکی رفقا
تهران