جگرسرای چاشنی

جگرسرای چاشنی

تهران | رستوران ها

درباره جگرسرای چاشنی :

 جگر سرای چاشنی

شماره تلفن همراه : 

09126727604

ایمیل :hanipulse@gmail.com

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جیگرکی جیگر طلا
تهران
جیگرکی شقایق
تهران
جگرکی عمو صفر
تهران
جگرکی ۱۱۰
تهران