رستوران پاقلعه

رستوران پاقلعه

قزوین | رستوران ها

درباره رستوران پاقلعه :

رستوران پاقلعه در استان سمنان میباشد . 

این رستوران یک رستوران بین راهی است . 

و از رستورانهای خوب منطقه محسوب میشود . 

 

دیدگاه ها