بستنی شادی(شیراز) بستنی شادی(شیراز) بستنی شادی(شیراز)

بستنی شادی(شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره بستنی شادی(شیراز) :

دارای منوی متنوع 

دارای جای پارک در اطراف 

دارای مواد اولیه تازه و درجه یک

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

آبمیوه بستنی پرپروک ...
شیراز
آبمیوه بستنی پدربزرگ ...
شیراز
بابابستنی زرگری(شیراز)
شیراز
بستنی آدیش (شیراز)
شیراز