شیرینی سرای خلیلی (کرمان)

شیرینی سرای خلیلی (کرمان)

کرمان | شیرینی و سوغات

درباره شیرینی سرای خلیلی (کرمان) :

دارای شیرینی و سوغاتی های متنوع 

دارای پرسنل مجرب 

 دارای مواد اولیه درجه یک 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

شیرینی حاج خانم ...
کرمان
شیرینی کلمپه سرای ...
کرمان