عرضه محصولات درجه یک طبیعی عرضه محصولات درجه یک طبیعی عرضه محصولات درجه یک طبیعی عرضه محصولات درجه یک طبیعی

عرضه محصولات درجه یک طبیعی

تهران | شیرینی و سوغات

درباره عرضه محصولات درجه یک طبیعی :

عرضه محصولات درجه یک طبیعی/پسته مجاز/زعفران سرگل/زرشک

بدون واسطه و دلال

.........................

هم فروش کیلویی داریم(مصرف خانوار) هم تنی(مغازه دار و پخش کننده)

فقط نقد، چک به هیچ وجه

........................

مالک مزرعه

.......................

زعفران نگین سرگل مثقالی 65.000

زرشک دانه اناری تازه 1 کیلو 85.000

پسته اکبری مجاز 1 کیلو 195.000

پسته فندقی خندان 1 کیلو 175.000

پسته آقایی خندان 1 کیلو 175.000

کسانی که بالای 500 کیلو سفارش بزارن 5 هزار تخفیف

........................

محصولات بدون دستگاه و طبیعی

هیچ روغنی به زرشک خورانده نشده

پسته ها خام هستند

زعفران واقعی عرضه میکنیم نه چوب جارو رنگ شده

......................

(نجفی)

دیدگاه ها