حلیم و جگرکی پاسارگاد (مالک اشتر)

حلیم و جگرکی پاسارگاد (مالک اشتر)

تهران | رستوران ها

درباره حلیم و جگرکی پاسارگاد (مالک اشتر) :

این جگرکی در کنار دل و جگرهای تازه ای که داره، صبح ها

حلیم و عصرها هم آش دارد

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

رستوران اجاق باشی
تهران
جگرکی‌های میدان بهمن
تهران
جگرسرای چاشنی (جگرسرای ...
تهران
جگرکی بهارنارنج
تهران