حلیم و جگرکی پاسارگاد (مالک اشتر)

حلیم و جگرکی پاسارگاد (مالک اشتر)

تهران | رستوران ها

درباره حلیم و جگرکی پاسارگاد (مالک اشتر) :

این جگرکی در کنار دل و جگرهای تازه ای که داره، صبح ها

حلیم و عصرها هم آش دارد

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرسرای قصر باهیه
تهران
جگرکی توچال
تهران
جگرکی ۱۱۰
تهران
جیگرکی جیگر طلا
تهران