جگرکی لاله

جگرکی لاله

تهران | رستوران ها

درباره جگرکی لاله :

جگرکی لاله، جیگرکی فوق العاده ای است .آنرا از دست ندین .ما امادگی ارائه انواع جیگرها هستیم .

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کبابی نارین
تهران
رستوران اجاق باشی
تهران
جگرکی بهارنارنج
تهران
جگرکی شبزدگان
تهران