کافه رستوران مس مس

کافه رستوران مس مس

تهران | کافه ها

درباره کافه رستوران مس مس :

سرویس سفره خانه ای شامل 2 عدد چای همراه نبات

مالیات و حق سرویس ندارد

دارای جای پارک مناسب

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کافه خسرو
تهران
کافه کارلو
تهران
کافه گارسون
تهران
کافه حافظ (ساری)
تهران