جیگرکی جیگر طلا

جیگرکی جیگر طلا

تهران | رستوران ها

درباره جیگرکی جیگر طلا :

جیگرکی جیگرطلا بسیار عالی و تمیز میباشد و راضی خواهید بود دوستان بزرگوار من .

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کبابی نارین
تهران
جگرکی گل‌ها
تهران
جگرکی دادمان
تهران
جگرکی رفقا
تهران