جیگرکی جیگر طلا

جیگرکی جیگر طلا

تهران | رستوران ها

درباره جیگرکی جیگر طلا :

جیگرکی جیگرطلا بسیار عالی و تمیز میباشد و راضی خواهید بود دوستان بزرگوار من .

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرکی توچال
تهران
کبابی توکالی
تهران
جگرکی لاله
تهران
کبابی نارین
تهران