آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز) آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز)

آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز) :

دارای فضای دلنشین 

رعایت نکات بهداشتی کامل 

دارای منوی متنوع 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

آنا بستنی (شیراز)
شیراز
بابابستنی زرگری(شیراز)
شیراز
بستنی بابایی(شیراز)
شیراز
بستنی پسرخاله(شیراز)
شیراز