آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز) آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز)

آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز)

شیراز | شیرینی و سوغات

درباره آبمیوه بستنی پدربزرگ (شیراز) :

دارای فضای دلنشین 

رعایت نکات بهداشتی کامل 

دارای منوی متنوع 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

تک بستنی دوکوهک ...
شیراز
بستنی آدیش (شیراز)
شیراز
بابابستنی زرگری(شیراز)
شیراز
آبمیوه بستنی پرپروک ...
شیراز