جگرکی‌های میدان بهمن

جگرکی‌های میدان بهمن

تهران | رستوران ها

درباره جگرکی‌های میدان بهمن :

این بار به معرفی یک رستوران خاصی نمی پردازیم، بلکه مجموعه

جگرکی های میدان بهمن (کشتارگاه) نهمین پیشنهاد ما به شما هستند!

میدان بهمن در جنوب تهران بهترین محله تهران برای عاشقان دل و

جگر و قلوه است. میدانی پر از جگرکی های خوب و کاربلد که همگی

به تازگیِ مواد اولیه و خوشمزگی غذاهایشان شهره هستند.

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرسرای خسرو
تهران
جگرکی شبزدگان
تهران
جگرکی پانی
تهران
جگرکی عمو صفر
تهران