زعفران ممتاز قائنات زعفران ممتاز قائنات زعفران ممتاز قائنات زعفران ممتاز قائنات زعفران ممتاز قائنات

زعفران ممتاز قائنات

مشهد | شیرینی و سوغات

درباره زعفران ممتاز قائنات :

عرضه مستقیم زعفران قائنات

??? بدون واسطه با کیفیت عالی و قیمت مناسب

عیار ۲۸۰

نیم گرم سرگل ۳۸۰۰

یک گرم سرگل ۷۳۰۰

نیم مثقال سرگل ۱۶۵۰۰

یک مثقال سرگل ۳۳۰۰۰

نیم گرم سوپر سرگل ۴۳۰۰

یک گرم سوپر سرگل ۷۶۰۰

نیم مثقال سوپر سرگل ۱۷۵۰۰

یک مثقال سوپر سرگل ۳۵۰۰۰

نیم گرم نگین ۴۵۰۰

یک گرم نگین ۸۰۰۰

نیم مثقال نگین ۱۸۵۰۰

یک مثقال نگین ۳۷۰۰۰

 

نیم گرم سوپر نگین ۴۸۰۰

یک گرم سوپر نگین ۸۵۰۰

نیم مثقال سوپر نگین ۱۹۵۰۰

یک مثقال سوپر نگین۳۹۰۰۰

با خرید هر استند ۲۰ تایی یک اشانتیون از ما تحویل بگیرید

هر ۱۵ مثقال خرید ارسال رایگان

???

ارسال از طریق سامانه پست همراه با کد رهگیری

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

زعفران صادراتی قائنات
مشهد
امیرحسین خوشخرام
تربت حیدریه