شاپور

شاپور

زنجان | رستوران ها

درباره شاپور :

نان داغ کباب داغ بهترین کیفیت و خشمزه ترین طعم

دیدگاه ها