کافه رستوران آکسون کافه رستوران آکسون کافه رستوران آکسون

کافه رستوران آکسون

تهران | کافه ها

درباره کافه رستوران آکسون :

دارای منوی غذایی صبحانه و گیاهی 

دارای قهوه موج سوم 

سیگار کشیدن آزاد است 

دارای رزرو تلفنی 

دارای سرویس بیرون بر 

دارای سلف سرویس 

دارای پریز برق 

دارای فضای ویژه vip

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

قهوه شنی کاویچ
تهران
کافه کارو
تهران
کافه خیابان ایتالیا-پیانسا
تهران
کافه یاقوت
تهران