کافه مانلی کافه مانلی

کافه مانلی

تربت حیدریه | کافه ها

درباره کافه مانلی :

دارای منوی صبحانه 

دارای سرویس بیرون بر

دارای موزیک

دارای پریز برق

کافه با محیط دلنشین و آرام 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کافه بهمن
مشهد
کافه تونل (مشهد)
مشهد
کافه دال (مشهد)
مشهد
کافه بهمن (مشهد)
مشهد