کترینگ شریعتی

کترینگ شریعتی

تهران | رستوران ها

درباره کترینگ شریعتی :

فروش انواع کباب و چلوکباب فیله ماهی شنیسل ته چین انواع خورشت ها

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

رستوران مسلم
تهران
کباب سرای امین
تهران
رستوران نازخاتون
تهران
رستوران قدح
تهران