رستوران حاج مرتضی بندر انزلی

رستوران حاج مرتضی بندر انزلی

بندر انزلی | رستوران ها

درباره رستوران حاج مرتضی بندر انزلی :

رستوران حاج مرتضی بندر انزلی در انزلی مابین میدان معراج و میدان مالا  واقع است . 

در این رستوران ، غذاهای گیلکی معروف طبخ میشود . 

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

رستوران شور کولی ...
رباط کریم