زعفران صادراتی قائنات زعفران صادراتی قائنات زعفران صادراتی قائنات

زعفران صادراتی قائنات

مشهد | شیرینی و سوغات

درباره زعفران صادراتی قائنات :

زعفران صادراتی قائنات

کیلویی و مثقالی

با تاییدیه استاندارد

به قیمت کشاورزی

با شماره ۰۹۱۵۷۲۰۷۰۷۴ تماس بگیرید 

قیمت ها به شما اعلام میشه

با تخفیفات ویژه

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

زعفران ممتاز قائنات
مشهد
امیرحسین خوشخرام
تربت حیدریه