طباخی صالحی

طباخی صالحی

تهران | رستوران ها

درباره طباخی صالحی :

نزدیک به متروی تجریش

دارای فضای مناسب

رعایت نکات بهداشتی کامل

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

دایی باقر
تهران
طباخی کاج تهران
تهران
طباخی گلستان
تهران
طباخی راک
تهران