تنکادشت شمال

تنکادشت شمال

تنکابن | مواد غذایی

درباره تنکادشت شمال :

نهاده های موجود در شرکت تنکادشت شمال سبوس برنج (دوکوب کامپیوتری_سبوس ⭕اسیابی_سبوس سنتی) ⭕پودر خرما ⭕پودر جوجه ⭕پودر گوشت دام ⭕پودر گوشت طیور پودر ماهی(جنوب_متوساردین_کلیکا_⭕ضایعات شهری) ⭕پودر میوه ⭕کنجاله زیتون ⭕کنجاله پنبه ⭕تخم پنبه ⭕پودر پوست پسته ⭕پوسته بادام زمینی ⭕بادام زمینی ⭕دی کلسیم ⭕بایندر ژلاتینی ⭕پودر چربی ⭕گلتن ذرت ⭕ضایعات ماکارانی ⭕تفاله انگور ⭕تفاله گوجه ⭕تفاله سیب زمینی

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

هانا
فریدونکنار
کارخانه برنج شمال
آمل