جگرسرای خسرو

جگرسرای خسرو

تهران | رستوران ها

درباره جگرسرای خسرو :

یکی از بهترین جگرکی های تهران که هروقت هوس دل و جیگر و

چنجه کنین میتونین برید اینجا و یه شکم سیر دل و جگر بخورید.

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کبابی نارین
تهران
جیگرکی شقایق
تهران
جگرکی گل‌ها
تهران
کبابی توکالی
تهران