جگرسرای خسرو

جگرسرای خسرو

تهران | رستوران ها

درباره جگرسرای خسرو :

یکی از بهترین جگرکی های تهران که هروقت هوس دل و جیگر و

چنجه کنین میتونین برید اینجا و یه شکم سیر دل و جگر بخورید.

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرکی بهارنارنج
تهران
جگرکی عمو صفر
تهران
جیگرکی المهدی
تهران
جگرسرای قصر باهیه
تهران