جگرسرای خسرو

جگرسرای خسرو

تهران | رستوران ها

درباره جگرسرای خسرو :

یکی از بهترین جگرکی های تهران که هروقت هوس دل و جیگر و

چنجه کنین میتونین برید اینجا و یه شکم سیر دل و جگر بخورید.

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرسرای چاشنی (جگرسرای ...
تهران
جگرکی پانی
تهران
جگرکی‌های میدان بهمن
تهران
جیگرکی المهدی
تهران