داش کافه (تبریز) داش کافه (تبریز)

داش کافه (تبریز)

تبریز | کافه ها

درباره داش کافه (تبریز) :

دارای قهوه موج سوم 

دارای فضایی برای کشیدن سیگار 

دارای سرویس بهداشی 

 دارای رزرو غذایی 

دارای فضای ویژه vip

دارای پریز برق 

دارای بازی وسرگرمی 

دارای کتابخانه 

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کافه بومرنگ (تبریز)
تبریز