آبمیوه بستنی داداعلی (سمنان) آبمیوه بستنی داداعلی (سمنان) آبمیوه بستنی داداعلی (سمنان)

آبمیوه بستنی داداعلی (سمنان)

سمنان | شیرینی و سوغات

درباره آبمیوه بستنی داداعلی (سمنان) :

دارای منوی متنوع 

دارای جای پارک آسان 

دارای پرسنل مجرب

دیدگاه ها