کافه کاریبو (شیراز) کافه کاریبو (شیراز)

کافه کاریبو (شیراز)

شیراز | کافه ها

درباره کافه کاریبو (شیراز) :

دارای منوی صبحانه 

دارای سرویس بیرون بر

دارای پیریز برق 

دارای فضای گرم و صمیمی

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کافه تاتر (شیراز)
شیراز
کافه فانوس
فسا
کافه رستوران ایتالیایی ...
شیراز
بال کافه (شیراز)
شیراز