رستوران سوشی خانه رستوران سوشی خانه

رستوران سوشی خانه

تهران | رستوران ها

درباره رستوران سوشی خانه :

دارای فضای مجلل و گرم وصمیمی

دارای take away

دارای مواد اولیه بسیار مرغوب

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

رستوران خانه اسیایی
تهران
رستوران چینی هتل ...
تهران
رستوران چینی مانسون
تهران
رستوران نوددل چی
تهران