کباب سرای امین

کباب سرای امین

تهران | رستوران ها

درباره کباب سرای امین :

اگه دلتون دل و جگر خوب و تازه خواست یا کباب با طعم عالی

حتما یه سر به این کبابی بزنین 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

رستوران سران
تهران
کباب کره ای
تهران
رستوران مسلم
تهران
کباب خانه زمانی
تهران