کباب سرای امین

کباب سرای امین

تهران | رستوران ها

درباره کباب سرای امین :

اگه دلتون دل و جگر خوب و تازه خواست یا کباب با طعم عالی

حتما یه سر به این کبابی بزنین 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

کباب کره ای
تهران
رستوران قدح
تهران
رستوران نمونه تهران
تهران
رستوران نایب
تهران