رستوران دهملا

رستوران دهملا

دامغان | رستوران ها

درباره رستوران دهملا :

رستوران دهملا یک رستوران بین راهی میباشد که در استان سمنان واقع میباشد . 

این رستوران یکی از بهترین رستورانهای سر راهی است . 

و  رستوران مربوطه در کیلومتر 18 شاهرود  واقع است . 

 

 

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

رستوران سعدی
شاهرود
رستوران مروارید
شاهرود
رستوران همسفر
شاهرود
رستوران قومس 2
شاهرود