جیگرکی المهدی

جیگرکی المهدی

تهران | رستوران ها

درباره جیگرکی المهدی :

جیگرکی المهدی یک جیگرکی عالی با محیطی صمیمی است که امادگی ارائه خدمات میباشد .

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

حلیم و جگرکی ...
تهران
جگرسرای چاشنی (جگرسرای ...
تهران
کبابی توکالی
تهران
جیگرکی شقایق
تهران