جیگرکی المهدی

جیگرکی المهدی

تهران | رستوران ها

درباره جیگرکی المهدی :

جیگرکی المهدی یک جیگرکی عالی با محیطی صمیمی است که امادگی ارائه خدمات میباشد .

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جیگرکی شقایق
تهران
جگرسرای قصر باهیه
تهران
جگرکی رفقا
تهران
کبابی توکالی
تهران