جیگرکی المهدی

جیگرکی المهدی

تهران | رستوران ها

درباره جیگرکی المهدی :

جیگرکی المهدی یک جیگرکی عالی با محیطی صمیمی است که امادگی ارائه خدمات میباشد .

دیدگاه ها

آگهی های مشابه

جگرسرای خسرو
تهران
جگرسرای ترنج
تهران
رستوران اجاق باشی
تهران
جگرکی شبزدگان
تهران