هُنُنُی دونات (متل قو) هُنُنُی دونات (متل قو) هُنُنُی دونات (متل قو)

هُنُنُی دونات (متل قو)

نوشهر | شیرینی و سوغات

درباره هُنُنُی دونات (متل قو) :

دارای دستگاه کارت خوان 

دارای سرویس بیرون بر 

دارای دونات های خوشمزه و متفاوت

دیدگاه ها